חלוקת המשתתפים לתתי חדרי ועידה

מישהו יכול לתת לי הדרכה מעשית איך לחלק את המשתתפים לתתי חדרי ועידה ואיך אני שולט על מה שהם שומעים שם?

למיטב ידיעתי זה אפשרי רק דרך התוכנה ולא דרך האתר
אתה לוחץ על שלש הנקודות שליד השם של המשתתף ואז move to

We are about to release the full breakout rooms support in coming weeks