הודעה למשתתפים על התחלת הפגישה

האם יש אפשרות להודיע למשתתפים בפגישה דרך הטלפון על התחלת הפגישה על ידי שליחת “צינתוק”? (צינתוק הכוונה שמתקבלת צילצול של שיחה נכנסת בטלפון ללא אפשרות לענות לשיחה וזה רק בשביל שהמשתמש ידע שעליו לחזור למספר שהתקשר אליו ובמקרה שלנו שידע שמתחילה פגישה ועליו לחייג למספר של הפגישה)

ואם אין - אז אולי יש אפשרות להוסיף את הפונקציה

אין לנו פונקציה כזו. אין תוכניות לעדכונים עבור שיחת ועידה חינם